Department

Интерно одделение

Интерно одделение

Специјалноста интерна медицина специфично се фокусира на превенцијата, дијагнозата и третманот на болестите во возрасната популација и деца. Дијагнозата и третманот на болестите можат да се вршат или во кабинетот на интернистот или во болнички услови, во зависност од тежината на болеста која се лекува.

Следење и дијагностика на:

  • Болка во абдоменот
  • Црнодробни болести
  • Панкреасни болести
  • Болести на жолчното кесе и жолчните патишта
  • Болести на слезенката
  • Болести на абдоминалната аорта

shutterstock_73881016