Општи информации

Географска положба

ЈЗУ е поставена на југоисточниот дел од градот односно на самиот почеток на нас. „Бараки“ во Свети Николе.

Сообраќајни врски:

  • 22 км од Скопје
  • 21 км Аеродром Скопје

Здраствениот дом е распространет на површина од 8130 м2, зградата има идеална локација со 2700м2 изградена површина во функција на здраствена заштита.

Статус

Здравниот дом е формиран во 1956 година како Дом за народно здравје – Свети Николе, а од 1983 прерасна во Здравствен дом Свети Николе.