Department

Неуропсихијатријско одделение

Невропсихијатријa

 

На Одделот за психијатрија психијатрите и клиничките психолози овозможуваат сеопфатна дијагностика и третман на лицата кои бараат помош, медикаментозен третман, психотерапија или само советување за подобро справување со секојдневните животни проблеми.

Услуги:

  • Амбулантски психијатриски третман на сите видови психички проблеми
  • Ментална хигиена за справување со стресот
  • Советување за подобрување на професионалното функционирање
  • Унапредување на психолошката добрoсостојба на мајката во текот на бременоста
  • Психотерапија на лица со психосоматски заболувања