Department

Оториноларингологија

Оториноларингологија

Во рамки на Здравниот дом има кабинет за оториноларингологија или народно кажано кабинет за уво, нос и грло. Кабинетот е опремен со најсовремена опрема од областа на оториноларингологија. Се третираат огромен број на состојби.

Услуги:

  • Ендоскопски преглед на нос и ларинкс
  • Отомикроскопски преглед на уво
  • Испирање на надворешен ушен канал
  • Аудиолошко испитување на слухот
  • Тимпанометрија
  • Болести на абдоминалната аорта
  • Интервенции во усна шуплина
  • Третман при крварење од нос