Department

Превентивна заштита

Интерно одделение

Специјалноста интерна медицина специфично се фокусира на превенцијата, дијагнозата и третманот на болестите во возрасната популација и деца. Дијагнозата и третманот на болестите можат да се вршат или во кабинетот на интернистот или во болнички услови, во зависност од тежината на болеста која се лекува.

Следење и дијагностика на:

  • Болка во абдоменот
  • Црнодробни болести
  • Панкреасни болести
  • Болести на жолчното кесе и жолчните патишта
  • Болести на слезенката
  • Болести на абдоминалната аорта

shutterstock_73881016

Our doctors

The doctors you were looking for could not be found.

Try going back to the previous page or using the Search to find something else.

Visit Home Page