• Добредојдовте

  на веб сајтот на ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ “ПРИМАРИУС Д-Р ЃОРЃИ ГАВРИЛСКИ”.

ЗА НАС

ЈЗУ е поставена на југоисточниот дел од градот односно на самиот почеток на нас. „Бараки“ во Свети Николе. Сообраќајни врски:

 • 22 км од Скопје
 • 21 км Аеродром Скопје
Здраствениот дом е распространет на површина од 8130 м2, зградата има идеална локација со 2700м2 изградена површина во функција на здраствена заштита.

shutterstock_73881016

Служби и одделенија

Кликнете на табот за повеќе информации

Интерно одделение

Специјалноста интерна медицина специфично се фокусира на превенцијата, дијагнозата и третманот на болестите во возрасната популација и деца. Дијагнозата и третманот на болестите можат да се вршат или во кабинетот на интернистот или во болнички услови, во зависност од тежината на болеста која се лекува.

Следење и дијагностика на:

 • Болка во абдоменот
 • Црнодробни болести
 • Панкреасни болести
 • Болести на жолчното кесе и жолчните патишта
 • Болести на слезенката
 • Болести на абдоминалната аорта

shutterstock_73881016

Оториноларингологија

Во рамки на Здравниот дом има кабинет за оториноларингологија или народно кажано кабинет за уво, нос и грло. Кабинетот е опремен со најсовремена опрема од областа на оториноларингологија. Се третираат огромен број на состојби.

Услуги:

 • Ендоскопски преглед на нос и ларинкс
 • Отомикроскопски преглед на уво
 • Испирање на надворешен ушен канал
 • Аудиолошко испитување на слухот
 • Тимпанометрија
 • Болести на абдоминалната аорта
 • Интервенции во усна шуплина
 • Третман при крварење од нос

shutterstock_73881016

Интерно одделение

Специјалноста интерна медицина специфично се фокусира на превенцијата, дијагнозата и третманот на болестите во возрасната популација и деца. Дијагнозата и третманот на болестите можат да се вршат или во кабинетот на интернистот или во болнички услови, во зависност од тежината на болеста која се лекува.

Следење и дијагностика на:

 • Болка во абдоменот
 • Црнодробни болести
 • Панкреасни болести
 • Болести на жолчното кесе и жолчните патишта
 • Болести на слезенката
 • Болести на абдоминалната аорта

shutterstock_73881016